FANDOM


Pawn - prosty 32 oraz 64 bitowy język skryptowy. Jest on rozwijany przez firmę CompuPhase, która pierwszą wersję pawn dodała w 1998 roku. Składnia jest identyczna jak w języku C, gdyż także nie posiada wbudowanych funkcji. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi oraz specjalnej kompilacji można uruchamiać duże skrypty w urządzeniach mających mało pamięci oraz niewielką moc obliczeniową.


Język pawn wykorzystywany jest w:

-San Andreas Multiplayer (modyfikacja Grand Theft Auto: San Andreas umożliwiająca grę wieloosobową)

-AMXMODX (używany w silniku gry wieloosobowej Half Life)

-Source Mod (modyfikacja silnika Source, która umożliwia tworzenie modyfikacji do gier takich jak Counter-Strike: Source, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2,

-Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 itp.)

-"Vaul-Tec Multiplayer" (modyfikacja Fallout 3)
Pawn

Pawn


Przykładowy kod:

Przykładowa funkcja, która szuka najbliszego pojazdu przy graczu, jeśli nie znajdzie zwraca INVALID_VEHICLE_ID.

stock visible_vehicles(playerid){
 
new Float:distrace,Float:pos[ 4 ], vid ;
GetPlayerPos( playerid, pos[0], pos[1], pos[2] );
 
for(new i;i<MAX_VEHICLES;i++){
distrace = GetVehicleDistanceFromPoint(i, pos[0], pos[1], pos[2] );
if( distrace == 0.0 ) continue;
if( distrace <= pos[ 3 ] ){
pos[ 3 ] = distrace;
vid = i;
}else if( pos[ 3 ] == 0.0 ){
pos[ 3 ] = 5000.0;
}
}
if( pos[ 3 ] != 5000.0 ){
return vid;
}
return INVALID_VEHICLE_ID;
}