FANDOM


OnGameModeInit - Ten Callback jest odpowiedzialny za to co ma się stać, gdy nasz gamemode zostanie wczytany poprawnie.

W tym callbacku umieszczamy m. in:

- Timery

- Opcje naszego gamemoda

- Obiekty

- Pojazdy

- Pickupy

- Klasy postaci

Przykładowe zastosowanie:

public OnGameModeInit()
{
 SetGameModeText("Grande-rp");
 DisableInteriorEnterExits();
 SetTimer("SendMSG", 60000, true);
 SetTimer("payday",60000,1);//payday
 SetTimer("PingCheck",1000,true);
 CreateVehicle(459, 2080.2141,1331.6968,10.8203,177.3350, 0, 1, 60);
 AddPlayerClass(0, 1958.3783, 1343.1572, 15.3746, 269.1425, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 pickup = CreatePickup(1277,2,2019.2715,1346.0886,10.8203,0);
 DestroyPickup(pickup);
 CreateDynamicObject(9245, -363.96, 1199.29, 30.30,   0.00, 0.00, 359.52);
 CreateDynamicObject(1461, -361.29, 1193.56, 19.60,   0.00, 0.00, 0.57);
 CreateDynamicObject(1461, -362.24, 1193.54, 19.60,   0.00, 0.00, 0.56);
 CreateDynamicObject(1461, -363.11, 1193.59, 19.60,   0.00, 0.00, 0.56);
 CreateDynamicObject(1461, -357.70, 1193.51, 19.60,   0.00, 0.00, 0.57);
 CreateDynamicObject(1461, -355.77, 1193.49, 19.60,   0.00, 0.00, 0.57);
 CreateDynamicObject(1461, -356.74, 1193.48, 19.60,   0.00, 0.00, 0.56);
 CreateDynamicObject(1461, -363.11, 1193.59, 19.60,   0.00, 0.00, 0.56);
 CreateDynamicObject(1461, -354.83, 1193.47, 19.60,   0.00, 0.00, 0.57);
 CreateDynamicObject(2404, -364.06, 1193.47, 19.97,   1.44, 4.80, 353.98);
 CreateDynamicObject(16133, -432.65, 1210.57, -13.11,   0.00, 0.00, 95.65);
 CreateDynamicObject(16133, -440.50, 1208.82, -11.28,   0.00, 0.00, 95.65);
 CreateDynamicObject(16133, -431.10, 1213.68, -12.62,   0.00, 0.00, 95.65);
 CreateDynamicObject(9237, -459.05, 1203.72, 16.95,   0.00, 0.00, 191.86);
 CreateDynamicObject(19321, -368.75, 1214.84, 20.65,   0.00, 0.00, 60.83);
 return 1;
}