FANDOM


OnGameModeExit - Callback ten jest odpowiedzialny za to co ma się stać, gdy nasz gamemode zostanie wyłączony.

W tym publicu tworzymy głównie zapis danych naszego serwera.

Przykładowe zastosowanie:

 public OnGameModeExit()
{
 new File:hFile;
 hFile = fopen("logs/money_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"money_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 hFile = fopen("logs/organisation_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"organisation_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 hFile = fopen("logs/item_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"item_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 hFile = fopen("logs/faction_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"faction_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 hFile = fopen("logs/business_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"business_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 hFile = fopen("logs/admin_log.txt", io_append);
 fwrite(File:hFile, "---------------------------\n\nOdladowano plik logowania: \"admin_log.txt\"\n\n---------------------------\n");
 fclose(File:hFile);
 
 /*mysql_close();*/
 
 Audio_DestroyTCPServer();    
 
 DeleteGVar("Sound3DLink");    
 
 return 1;
}
[[Kategoria:Funkcje Publiczne]]
[[Kategoria:Funkcje Publiczne]]
[[Kategoria:Funkcje Publiczne]]